Preview Mode Links will not work in preview mode

Bara Mat

Apr 24, 2019

Ni kanske ska arrangera en konfirmatinsfest, en student eller ”bara” en sommarfest? Idag pratar vi om hur man förbereder ett lyckat mingel. 


Apr 4, 2019

Fia och Caroline goes hälsogurus och går igenom olika knäppa dieter.
Vi ger även andra mer eller mindre förankrade råd om hur man lever hälsosamt. Ett och annat recept blir det så klart också.